Palvelun sisältö – HR Flow

Parasta henkilöstöjohtamista yrityksesi menestykseksi ilman lisäinvestointia omaan HR-henkilöstöön. Ainutlaatuinen, helposti skaalautuva HR-palvelu, joka yhdistää digitaaliset työkalut ja yli 100 HR-ammattilaisen osaamisen palveluna.

Ketterästi ja nopeasti käyttöösi.

HR Flow System
Parhaat digitaaliset HR-prosessit
koko henkilöstölle
 • Parhaiden käytäntöjen pohjalta luotu pk-yrityksen HR-järjestelmä
 • HR-prosessien tehokas tuki aina työsuhteen elinkaaren hallinnasta suorituksen ja osaamisen johtamiseen
 • Roolin mukaiset palvelukanavat ja läpinäkyvyys
HR Flow Operations
Tuki ja apu parhaan
henkilöstökokemuksen luomiseksi
 • Tarpeesi mukaan skaalautuva HR-palvelu, jota tuottavat osaavat ja motivoituneet HR-päälliköt ja –asiantuntijat
 • Saat käyttöösi yli 100 rautaisen HR-ammattilaisen osaamisen
 • Monikanavainen tukipalvelu varmistaa avun juuri siinä muodossa kuin sinulle parhaiten sopii

HR Flow Focus
Systemaattisen henkilöstötyön
ohjaus ja työkalut

 • Palvelun käynnistysvaiheessa luodaan HR-vuosikello, joka on yrityksen henkilöstötyöstä vastaavan työkalu ja toimii viestinnän välineenä esimiehille ja henkilöstölle
 • Palvelu sisältää säännölliset Care-palaverit, joissa seurataan palvelun toteutumista ja suunnitellaan tulevaa
 • HR Flow Gate on henkilöstötyöstä vastaavan käytössä oleva HR-tietopankki, joka sisältää asiakirjapohjia, malliesimerkkejä, yleiskuvauksia, ajankohtaisten asioiden tiedotteita sekä digitaalisen henkilöstökäsikirjan rungon
HR Flow Culture
Itseohjautuvan huippuyrityksen
rakentaminen
 • Lisäpalveluna kehittämiskokonaisuus itseohjautuvan yrityskulttuurin rakentamisen tueksi
 • Valmiit moduulit, joista voit valita yrityksesi tarpeisiin sopivat kehittämiselementit ketterästi
 • Digitaalisena oppimisalustana HR Flow Campus

HR Flow System on tehty ihmisiä varten

HR Flow HR-järjestelmä on asiakkaan organisaation käytössä pilvipalveluna ja Accountor HR4 toimii järjestelmän pääkäyttäjänä. Asiakas ja Asiakkaan edustajat ovat järjestelmän loppukäyttäjiä. Asiakkaamme käyttävät HR-järjestelmää selaimella työasemiltaan tai mobiililaitteilta. Järjestelmään on luotu standardina Johto / HR, esimiehet ja henkilöstö -roolit.

Accountor HR4:n HR-ammattilaisten tekemä, laaja-alaiseen kokemukseen perustuen valmiiksi konfiguroitu HR Flow HR-järjestelmä sisältää keskeisimmät HR-prosessit, hälytykset ja raportit. Helppokäyttöisen ja informatiivisen työpöydän kautta hoituvat mm työsuhteiden hallinta, loma- ja poissaolohakemukset sekä erilaiset henkilöstötyön prosessit.

Järjestelmän avulla digitalisoit HR-prosessisi ja tehostat henkilöstötyötä. Prosessien taustalla järjestelmä laskee esimerkiksi jäljellä olevat lomat ja muistutukset. Hälytykset varmistavat, että henkilöstötyö on tasapuolista ja systemaattista. Tavoite- ja kehityskeskustelu on joustava, ohjaa esimiehiä parhaisiin käytäntöihin ja tukee itseohjautuvuutta. Järjestelmän pohjalla on uusin versio Mepco HRM HR-järjestelmästä.

HR Flow System HR-järjestelmään sisältyy tällä hetkellä mm seuraavat standardimuotoiset, parhaisiin käytäntöihin perustuvat toiminnallisuudet ja prosessit:

 • Uuden työsuhteen perustaminen, työsuhdedokumenttien tallennus, työsuhdetietojen muuttaminen, työsuhteen päättäminen, henkilötietojen muuttaminen
 • Lomien ja poissaolojen hallinta, lomahakemukset ja poissaoloilmoitukset
 • Hälytykset ja muistutukset (esimerkiksi koeajan päättyminen, syntymäpäivät, varhainen välittäminen, pätevyyksien umpeutumiset, lähtöhaastattelu)
 • Perehdytysohjelma, jolla varmistetaan hyvä työntekijäkokemus ja tehokas työn aloitus
 • Tavoite- ja kehityskeskustelutoiminnallisuus ja prosessi, joka tukee uusimpia suorituksen ja osaamisen johtamisen käytäntöjä (esim 1-2-1-keskustelut), jolloin tavoitteiden seuranta on helppoa
 • Tutkintotietojen päivitys, kielitaito
 • Koulutukset ja pätevyydet
 • Kiitokset kollegalle -palautteen anto
 • Varhainen välittäminen
 • Huomautukset ja varoitukset
 • Tavaran luovuttaminen ja palauttaminen
 • Työtodistus -pohja
 • Lähtöhaastattelu
 • Valmiita raportteja, mm henkilöstötilinpäätös-raportti

Sisältöä kehitetään jatkuvasti ja saat uudet toiminnallisuudet kätevästi käyttöösi uusien pilvipalveluversioiden myötä.

HR Flow HR-järjestelmää voidaan myös helposti laajentaa matkalasku- ja työajanhallintatoiminnallisuuksilla sekä palkanlaskentapalvelulla.

 

HR Flow Operations

HR-päällikköpalvelu

Accountor HR4 nimeää asiakkaan HR-palvelulle konsultin, joka toimii henkilöstöpäällikön / HR-asiantuntijan roolissa. Palveluun sisältyviin tehtäviin kuuluvat HR-vuosikellon mukaisesti sovittavat tehtävät, jotka määritellään tarkemmin palvelusopimuksen yhteydessä sekä henkilöstötyöstä vastaavan johtajan ja esimiesten tukeminen henkilöstötyössä.

Tehtävien laajuus ja aikataulutus suhteutetaan henkilöstöpäällikölle / HR-asiantuntijalle varattuun työaikaan. HR-vuosikellon sisältöä voidaan tarkentaa ja päivittää tarvittaessa.

Henkilöstöpäällikön / HR-asiantuntijan tehtäviä suunnitellaan palvelun käynnistyksen yhteydessä ja tarkistetaan aina Care-palavereissa. Tällä varmistetaan, että työ kohdistuu yrityksessä kulloinkin keskeisimpiin, eniten juuri sillä hetkellä yrityksen liiketoimintaa tukeviin HR-tehtäviin.

HR-päällikköpalvelua tuottavat Accountor HR4:n konsultit ovat kokeneita henkilöstöalan ammattilaisia, jotka ovat vuosien ajan työskennelleet monien erilaisten yritysten monipuolisissa ja vastuullisissa HR-tehtävissä. Lisäksi heidän käytettävissään on koko Accountor HR4:n yli 100 hengen HR-ammattilaisten verkosto sekä laaja henkilöstötyön tietopankki, millä mahdollistetaan palvelun tehokkuus ja korkea laatu.

HR-tuki saatavilla HR Flow -palvelukanavan kautta

Asiakas voi lähettää palvelupyyntöjä 24/7 HR Flow -palveluun, josta ne ohjautuvat Accountor HR4:ään tarvittavan asiantuntemuksen osaajalle hoidettavaksi. Tällöin asiakas voi jättää asian mielestään ja luottaa siihen, että tukipyyntöön vastataan vähintään 24 h kuluessa.

 

HR Flow Focus

HR-vuosikello, Care-palaverit ja HR Flow Gate -HR-tietopankki ohjaavat ja toimivat systemaattisen ja tehokkaan henkilöstötyön tukena.
 

HR Flow Clock

Käynnistyksen yhteydessä laadittava HR-vuosikello ohjaa henkilöstötyöstä vastaavaa jäsentämään ja suuntaamaan henkilöstötyötä keskeisimpiin tekemisiin ja auttaa muistamaan ja systematisoimaan henkilöstöjohtamista. Vuosikello myös linjaa ja ohjaa sitä, mihin HR-ammattilaisen työpanos suunnataan.

Jatkuvan palvelun aikana säännöllisesti pidettävissä Care-palavereissa varmistetaan ja tarkistetaan, että seuraavassa kvartaalissa tai puolivuotiskaudella työ suunnataan yrityksen liiketoiminnan ja henkilöstökokemuksen kannalta vaikuttavimmalla tavalla.

Vuosikelloa käytetään myös viestinnän välineenä henkilöstön suuntaan tukemaan avointa ja läpinäkyvää luottamuksen ilmanpiiriä. Yrityksen tarpeisiin räätälöity vuosikello toteutetaan HR-ammattilaisen tuella HR Flow -palvelun käynnistyksen yhteydessä.

Care-palaverit

Palvelutoimintaa ja sen kehittämistä ohjataan säännöllisin väliajoin pidettävissä Care-palavereissa, joissa on asiakkaan ja Accountor HR4:n edustajat. Care-palaverin agendalle kuuluvat tulevien kausien kehittämissuunnitelmat ja toteutumisen seuranta. Care-palaverien kokousten dokumentointiin käytetään HR-tietopankkia.

 

HR Flow Gate

HR Flow -palvelu sisältää HR Flow Gate HR-tietopankin käyttöoikeuden palveluna. Accountor HR4 päivittää tietopankkiin HR-kartan eri osa-alueisiin liittyviä ohjeita ja mallipohjia sekä ajankohtaisia henkilöstötyöhön liittyviä tiedotteita. Asiakkaan henkilöstötyöstä vastaavat, esimerkiksi toimitus- ja talousjohtaja, näkevät tietopankissa julkaistavat dokumentit, minkä lisäksi heillä on mahdollisuus lisätä sinne organisaation omia dokumentteja, kuten yhdessä Accountor HR4:n kanssa työstettävä vuosikello sekä yleisiä mallipohjia hyödyntävät asiakaskohtaiset asiakirjat. Myös Accountor HR4:n ja asiakkaan väliset sopimukset ja Care-palaverien muistiot tallennetaan asiakaskohtaisesti HR-tietopankkiin.

Varaa aika ilmaiseen kartoituskeskusteluun ja demoon asiantuntijan kanssa.

HR Flow joustaa yrityksesi tarpeiden mukaisesti

Tiedämme myös, että henkilöstötyössä on silloin tällöin liiketoiminnan luonteesta johtuen satunnaisia skaalautumistarpeita. Se saattaa tarkoittaa esimerkiksi hetkellistä suurempaa panostusta rekrytointiin, uusille esimiehille suunnattua valmennustarvetta tai tarvetta asiakas- ja henkilöstötutkimuksille. Meiltä saat saman palvelukanavan kautta skaalautuvat lisäpalvelut eri tilanteisiin. Henkilöstöpäällikkömme tuntee yrityksesi ja pystyy siten tunnistamaan nämä tarpeet ajoissa. Saat sopivan täsmäavun tarvittaessa nopeasti ilman, että siihen kuluu ylimääräistä aikaa, vaivaa tai riskiä palvelun sopivuudesta.

 

Esimerkkejä ketterästi skaalautuvista lisäpalveluista:

Lataa HR Flow -esite

Accountor HR4 käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Yhteys

Eija Kaarto

Eija Kaarto

Concept Owner, Senior Consultant
eija.kaarto@hr4.fi
+358 40 506 6116

Laura Suni

Laura Suni

Director
laura.suni@hr4.fi
+358 40 836 1384

Ota yhteyttä

Back to top