Kirjaamo

HR Flow -palvelua voidaan täydentää Kirjaamolla, jolla saat kuntoon työajanhallinnan perusasiat (työajan, ylitöiden, matkatuntien kirjaaminen). Kirjaamo laskee liukumasaldon. Kirjaamo on yksinkertainen ja helppokäyttöinen sovellus, joka on upotettuna osaksi henkilöstölle jo tuttua samaa HR Flow –HR-käyttöliittymää. HR Flow:ssa syötetyt lomat ja poissaolot näkyvät automaattisesti Kirjaamossa. Kirjaamon standardi-käyttöönottomaksu on 900 € + alv ja kuukausimaksu 1,5 €/henkilö/kk.

Kirjaamo on kiinteä osa HR Flow hr-järjestelmää, jonne syötetyt tuntikirjaukset tallentuvat automaattisesti palkkatapahtumiksi ilman erillisiä liittymiä, mikäli myös palkkapalvelu on liitetty osaksi HR Flow –palvelua.

Työntekijöiden tuntikirjaukset

  • Oletusarvoisesti Kirjaamoon kirjataan tunteja
  • Mahdollistaa myös, että asiakaskohtaisesti voi syöttää kellonaikoja, ruokataukoja, kappaleita, euroja
  • Asiakaskohtaiset kohdisteet mahdollisia (esim projektit)
  • Kirjaamo laskee liukumasaldon
  • HR Flow System –HR-järjestelmässä olevat lomat ja poissaolot näkyvät Kirjaamossa automaattisesti

Esimiehille hyväksymistoiminnot

  • Esimiehellä on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä yksi tai useampi kirjaus
  • Mahdollisuus muokata olemassa olevaa kirjausta
  • Massasyöttö mahdollista esimiehille
  • Hyöty asiakkaille, mikäli myös HR Flow palkkapalvelu on käytössä: Hyväksytyt kirjaukset siirtyvät suoraan palkkatapahtumiksi ilman erillistä liittymää
Back to top