HR Flow Culture

Itseohjautuvan organisaation rakentamiseen

Orientaatio: mitä tarkoitamme itseohjautuvuudella ja itsensä johtamisella
Jaettu, inspiroiva tavoite

Esimiehet / koko organisaatio

Arvot ja pelisäännöt

Koko organisaatio ja/tai tiimi

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen

Tiimi ja/tai yksilö

Valmentava johtaminen

Johtoryhmä ja/tai yksilöt

HR Flow Campus – digitaalinen oppimisalusta
Back to top